Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

2016 metai

Centras – projektų  teikėjas:

  1. 2016 metais Centras teikė paraišką gauti lėšų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programai „Psichologinis dvasinis tobulėjimas“. Programa orientuota į suaugusiuosius virš 55 metų amžiaus. Centras pareiškėjas. Paraiška finansavimui atmesta, finansavimas negautas, projektas nevykdytas.
  2. Centras  teikė paraišką gauti lėšų švietimo mainų paramos fondui programai „Erasmus+“ 2 pagrindinio veiksmo programai. Paraiška   KA2 Nr.2016-1-LT01- KA201-023169 „Mažeikių švietimo centras Ankstyvojo ugdymo ir priežiūros kokybės gerinimas ikimokyklinio ugdymo  įstaigose“ atmesta, finansavimas negautas, projektas nevykdytas.
Skip to content