Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Metodinė diena Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams

Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir Mažeikių švietimo centras 2020 m. sausio 29 d. organizavo metodinę dieną „Socialinė pedagoginė pagalba vaiko gerovei: galimybės, iššūkiai ir perspektyvos“ Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinės dienos tikslas – aptarti ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų veikloje rengiamų dokumentų paskirtį ir turinį, teikti metodinę pagalbą vaiko gerovės komisijų nariams, pasidalinti gerąja vaiko gerovės komisijų patirtimi tarp Mažeikių rajono ugdymo įstaigų. (daugiau…)

2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais

2020-ieji paskelbti Mokyklų bendruomenių metais. Kviečiame telktis mokyklų bendruomenes būti savarankiškomis, iniciatyviomis ir gerinti emocinę aplinką bei kurti saugią mokyklą. Dalijamės informacija apie tai, ką gali mokyklos savivalda.

 

Paskaita anglų kalbos mokytojams

Š.m. sausio 16 d. Švietimo centre vyks paskaita anglų kalbos mokytojams „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės anglų kalbos pamokose“.

Paskaita „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės anglų kalbos pamokose“.
Paskaitos tikslas – plėtoti kritinio mąstymo lavinimo galimybes anglų kalbos pamokose.
Paskaitos pranešėja – Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims Miglė Ogorodnikovienė.
Dalyviai – anglų kalbos mokytojai

Kviečiame mokytojus organizuoti atviras veiklas kolegoms

Informuojame, kad Švietimo centras kartu su rajono ugdymo įstaigomis dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“, tema „Mokytojų patirtinio mokymosi modelis veikiantis dėl draugiškos organizacijos kultūros puoselėjimo” bei kviečia bendradarbiauti, organizuojant rajone patirtinį mokymąsi.
Prašome dalykų mokytojus per metodinius būrelius aktyviau dalintis gerąja patirtimi – kviesti kolegas į atviras veiklas, apie kurias atskirai informuosime Švietimo centro renginių plane ir internetinėje svetainėje www.scmazeikiai.lt

Priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Programa parengta vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad mokytojai, ketinantys vykdyti neatitinkančią jų įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, priešmokyklinio ugdymo programą, privalo išklausyti tikslinius 40 valandų metodikos kursus.
Dalyviai – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai.
Baigę kursą dalyviai įgis kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, pagal kurį turės galimybę dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Registracija www.semiplius.lt iki spalio 7 d.

priesmokyklinis_ugdymas

Skip to content