Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

KUR LINK JUDA MOKYKLA?

Kovo 17 d. nuotoliniu būdų vyko svarbus rajono švietimo bendruomenei renginys – forumas ,,Ugdymo turinio atnaujinimas: kur link juda mokykla?”, kuriame dalyvavo  Mažeikių rajono ugdymo įstaigų komandos: vadovai (direktoriai), direktorių pavaduotojai, metodinių grupių pirmininkai, mokytojai bei Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Jelena Sutkienė ir Švietimo centro darbuotojos. Iš viso – 95 dalyviai.

Renginį iniciavo Mažeikių švietimo centro direktorė Laima Žilinskienė bei Mažeikių rajono savivaldybės UTA komanda.

Lektorė – „Forvardo” mokyklos ugdymo plėtros vadovė, Nacionalinės švietimo agentūros lektorė Agnė Klimčiauskaitė.

Ugdymo turinio atnaujinimo tikslas –  užtikrinti aukštesnę bendrojo ugdymo kokybę, stiprinti kryptingą mokinio vertybinį ugdymą, ugdyti kompetencijas, būtinas sėkmingai gyventi šiuolaikiniame pasaulyje, suteikti tvarius žinių pagrindus, sieti mokymosi turinį su gyvenimo aktualijomis. Numatyta, kad mokymosi turinys bus pagrindas ugdytis mokinių kompetencijoms.

Dėkojame lektorei ir dalyviams už diskusijas pateiktas idėjas  forumo metu.

VADOVŲ AKADEMIJA (VA)

      Tiriame poreikį ilgalaikei kvalifikacijos tobulinimo programai „Vadovų akademija“ (VA), kuri skirta pretendentams į švietimo įstaigų vadovus, naujai paskirtiems vadovams bei turintiems vadybinės patirties vadovams, kurie gali ir nori dalintis savo gerąja patirtimi kuriant švietimo įstaigą įvairių pokyčių įgyvendinime.
      Pageidaujančius dalyvauti šioje programoje, maloniai prašome užpildyti dalyvio anketą iki š.m. kovo 14 d.
Dėl platesnės informacijos kreipkitės į kontaktinį asmenį: MŠC direktorę Laimą Žilinskienę tel. (8 443) 66 639, el. paštas info@scmazeikiai.lt
 

Vyko pasitarimas dėl Nacionalinio projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Vasario 7 d. vyko nuotolinis pasitarimas dėl Nacionalinio projekto „KOKYBĖS KREPŠELIS“ NR. 09.2.1-ESFA-V-719-01-0001 finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektą koordinuoja NŠA metodininkas Gražvydas Kazakevičius.
Projekto tikslas – pagerinti mokinių ugdymosi pasiekimus, įgyvendinant pokyčius savivaldybėse ir mokyklose.
Projekto įgyvendinimo trukmė: 2019 – 2023 m.
Renginyje dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė Jelena Sutkienė, Švietimo centro vadovė Laima Žilinskienė su metodininkėmis Lina Jautake ir Sigutė Kekiene bei projekte dalyvaujančios Tirkšlių Juozo Vitkaus – Kazimieraičio pagrindinės mokyklos ir Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos komandos.
 

Švietimo centro komanda dalyvavo ,,Virtualioje Laisves bangoje“

Mažeikių švietimo centro komanda dalyvavo organizuotoje ,,Virtualioje Laisvės bangoje“.
Dėkojame organizatoriams – Mažeikių raj. savivaldybei, Senamiesčio progimnazijai, Merkelio Račkausko gimnazijai ir televizijai ,,Roventa“ už suteiktą galimybę dalyvauti šiame renginyje.
Džiaugiamės kartu su visa rajono švietimo bendruomene iškovota LAISVE.

Administratorės pareigose pradėjo dirbti Aurelija Žiaugienė

Nuo 2022 m. sausio 4 d. Mažeikių švietimo centro administratorės pareigose pradėjo dirbti administratorė Aurelija Žiaugienė.

Darbuotoja yra baigusi Šiaulių kolegijoje vadybos ir verslo administravimo studijų krypties įstaigų ir įmonių administravimo studijų programą ir yra įgijusi administratoriaus kvalifikaciją. Aurelija turi 5 metų darbo patirties administracinio darbo srityje. 

 

 

Sveikinimas

Tegul ateinačios šv. Kalėdos ir Naujieji metai būna kupini gerų ir prasmingų darbų, drąsių idėjų, o senųjų metų patirtis teįkvepia naujiems darbams!

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos administratorių ir metodininką

Mažeikių švietimo centras skelbia pretendentų į administratoriaus ir metodininko pareigybių atranką. Dokumentų pateikimo data (iki) 2021-12-14. Pasiteiravimui tel. (8-670) 26872, 8-443 66639, e.paštas: info@scmazeikiai.lt. Reikalavimai  čia.  

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Mažeikių švietimo centre įvyko MŠC ir DRMC vadovių susitikimas

Lapkričio 23 d. Mažeikių švietimo centre įvyko planuotas centro direktorės Laimos Žilinskienės susitikimas su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro direktore Jolita Vengre ir Mažeikių mokymo centro vadybininke Dalia Dargvainiene.

Susitikimo metu buvo aptarta bendradarbiavimo galimybės ir pasidalinta įstaigų veiklų patirtimis. Planuojama ateityje pasirašyti tarp įstaigų bendradarbiavimo sutartį.

Dėkojame kolegoms už iniciatyvą ir malonų susitikimą.

Bendradarbiaujame su Skuodo rajono švietimo įstaigomis

Lapkričio 16 d. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje vyko Mažeikių švietimo centro ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ baigiamasis renginys.

Programos vadovė – Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio – darželio „Liepaitė“ direktorė Daiva Narmontienė.

V modulio edukacinės išvykos – gerosios patirties renginio ,,Kūrybiškas lauko edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese: Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio geroji patirtis“ metu Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio mokytojos dalijosi gerąja patirtimi su Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, vykdė atviras veiklas lauke: „Rudens koliažas“, „Delfinų sala“ bei „Vaišių stalas kiškiui“.

Edukacinėje išvykoje kartu su programos dalyviais dalyvavo Mažeikių švietimo centro metodininkės Lina Jautakė ir Sigutė Kekienė.

Dėkojame Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio direktorei Daivai Mažrimienei, kuri organizavo priėmimą ir parengė šiltą, nuoširdų darželio veiklos pristatymą bei sudarė galimybę sudalyvauti Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejaus ekskursijoje ir edukacijoje.

Padėką reiškiame ir Mosėdžio seniūnei Jolantai Ažondenienei už miestelio pristatymą.

Skip to content