Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Šiaulių universiteto edukaciniai leidiniai

Šiaulių universitetas, bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru, dovanojo edukacinius leidinius bibliotekos fondui. Kviečiame naudotis.

Eil. Nr. Leidinio autorius, pavadinimas
1. William N. Dunn „Viešosios politikos analizė“. Įvadas. Vilnius, 2006
2. Dambrauskas V. „Universitetas Doctorumet studentium“. Portraits of Šiauliai University Community. Šiauliai University, 2017
3. Gazarian A. „Vadovas ir organizacija“. Rgrupė, 2013.
4. Bakutytė R. ir kiti „Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas ir metodika“. Mokslo studija. BMK LEIDYKLA, Vilnius, 2013
5. Bagdonienė L. ir kiti „Organizacijų vadyba“. Technologija, Kaunas, 2005.
6. Kruminienė K. „Teisė“. Praktinės užduotys. VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“
7. Jasaitis J. „Užmiesčio raidos klausimai“. Šiaulių universitetas, BMK leidykla, Vilnius, 2014.
8. Juptner et al. „Local Governance between democracy and efficiency“. Novo mesto, 2014.
9. Mažeikienė N. Ir kiti „Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje“, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“, 2011.
10. Tamašauskienė  Z. Ir kiti „Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“. Mokslo studija. Šiauliai, 2016.
11. „Socialinių – ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros“ (teorija ir praktika). Mokslo studija. Šiauliai, 2015.
12. „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“. Mokslo studija. Šiauliai, 2015.

 

 

Projektas „Lyderių laikas 3“ 2017-2020 M. Mažeikiuose!!!

Š.m. vasario 1 d. Švietimo skyriuje vyko pasitarimas dėl projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo Mažeikių rajono savivaldybėje. Projektą pristatė savivaldybių grupės kuratorė Skaidrutė Kriukienė. Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, vyr. specialistės Jelena Sutkienė, Ana Kelpšienė, Švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas, metodininkė Laima Žilinskienė bei ugdymo įstaigų vadovai.
Šiuo projektu siekiama sukurti kuo palankesnę terpę švietimo lyderystei nacionaliniu, savivaldos bei mokyklos lygmeniu. Tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos).
Daugiau informacijos: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/apie-projekta

Viešojo valdymo magistrantūros studijos Mažeikiuose

Š.m. vasario 7 d. 12.00 val. Švietimo centre vyks susitikimas su Šiaulių universiteto atstovais dėl viešojo valdymo magistrantūros studijų organizavimo Mažeikiuose. Susidomėjusius kviečiame dalyvauti.

 

Kalėdinės nuotaikos Mažeikių švietimo centre

Mažeikių švietimo centre jau šventinės nuotaikos!!! Pasipuošėme patalpas ir šiandien įžiebėme Kalėdinę eglutę!!! Patalpas puošė Lina Videckienė ir Zita Mačiuvienė. Linkime visiems gražaus ir prasmingo laukimo…

 

 

Programa „Gyvenimo prasmė– asmenybės tobulėjimas ir naudinga veikla“

Mažeikių švietimo centras 2017 metais įgyvendino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Gyvenimo prasmė– asmenybės tobulėjimas ir naudinga veikla“, kurią finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Programos  tikslas– prisidėti prie suaugusiųjų švietimo ir gyvenimo kokybės gerinimo psichologiniame kontekste.  Projekto dalyviai– Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Programos trukmė– 16 užsiėmimų (48 kontaktinės valandos). (daugiau…)

Vokiečių kalbos kursai suaugusiųjų grupei (B1 LYGIS)

Nuo š.m. spalio 9 d. planuojami vokiečių kalbos kursai suaugusiųjų grupei (B1 lygis). Kursų vieta – Mažeikių rajono Viekšnių gimnazija. Lektorė – Viekšnių gimnazijos vokiečių kalbos mokytoja Gilma Plūkienė. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 8-443 66989 ir el. paštu l.zilinskiene@scmazeikiai.lt

Anglų kalbos kursai suaugusiųjų grupei (A2 lygis)

Nuo 2017 m. rugsėjo 19 d. planuojami Anglų kalbos kursai suaugusiųjų grupei (A2 lygis). Renkama nauja grupė. Registracija ir informacija tel. nr. +370 443 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com

 

Skip to content