Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Mažeikių raj. technologijų ir dailės mokytojų seminaras

Mažeikių rajono technologijų ir dailės mokytojai 2017 m. birželio 14-15 d. dalyvavo metodinėje išvykoje „Ekologinė kultūra“.  Jos metu susipažino su ekologinėmis medžiagomis,  kurios naudojamos  Telšių miesto erdvėse,  Masčio ežero pakrantėje. Dalyviai dalinosi gerosios patirties sklaida ekologinio ugdymo tema technologijų pamokose, aplankė parodą Telšių miesto parodų salėje. Antra išvykos dalis – seminaras „MENO DIRBINIŲ IŠ PANAUDOTOS ODOS APDIRBIMO TECHNOLOGIJOS“.  Seminare susipažino su odos savybėmis, jos priežiūra ir naudojimu; meniniais odos apdirbimo būdais; smulkių aksesuarų iš odos gaminių technologiniais procesais. (daugiau…)

Seminaras „Pageidautinos elgsenos konstravimas ugdymosi procese“

2017 m. birželio 8 dieną Mažeikių švietimo centre vyko seminaras „Pageidautinos elgsenos konstravimas ugdymosi procese“. Programoje buvo analizuojama emocijų ir elgesio sunkumų ar sutrikimų specifiniai požymiai, aptariami ugdymo proceso dalyvių diskursai apie (ne)pageidaujamą elgseną bei pristatoma pozityvaus elgesio skatinimo sistema. Pristatomos empiriškai pagrįstos pageidaujamos elgsenos konstravimo strategijos, nukreiptos į probleminio elgesio prevenciją bei praktinės veiklos, priemonės naudojamos netinkamo elgesio situacijose. Seminaro dalyviai analizavo įvairias kasdienines praktines situacijas, skirtingų dalyvių veiklą ir įtaką (ne)pageidaujamai elgsenai, poveikio priemones bei  praktikavosi konstruoti pozityvaus elgesio palaikymą. (daugiau…)

Regioninė konferencija ,,Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“.

Mažeikių politechnikos mokykloje 2017 m. gegužės 30 d. vyko regioninė konferencija „Kvalifikuoto darbo rinkos specialisto profesinėje mokykloje pavyzdys, remiantis ES šalių patirtimi“.

Šios konferencijos tikslas – taikyti ir skleisti ES finansuojamuose projektuose įgytą patirtį profesinio mokymo ir verslo kontekste. Konferencijos uždaviniai – susipažinti su užsienio partnerių profesinio mokymo organizavimo ir darbo ypatumais, rengiant kvalifikuotus specialistus sparčiai besikeičiančiai darbo rinkai, taip pat susipažinti su verslo įmonių atstovų svarba, ugdant kvalifikuotų specialistų žinias, įgūdžius ir kompetencijas, profesinio mokymo aplinkoje bei susipažinti su užsienio profesinių mokyklų ir socialinių partnerių bendradarbiavimo pavyzdžiais, kurie atskleidžia darbo rinkos atstovų investicijų galimybes į profesinį mokymą. (daugiau…)

Tarptautinė konferencija „Mokykla praeityje ir šiandien: geriausia Europinė patirtis”

2017 m. gegužės 31 dieną „Ventos“ progimnazijoje vyko tarptautinė konferencija  ,,Mokykla praeityje ir šiandien: geriausia Europinė patirtis”. Konferencija skirta įvairių dalykų Lietuvos ir užsienio šalių mokytojams, kurie  pasidalino savo patirtimi, pastebėjimais apie praeities švietimo etapus ir  įžvalgomis apie geros Europinės mokyklos kūrimą. Joje dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Graikijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos. Dalyviai dalijosi patirtimi, naudodami ,,Rato praktikos“, ,,Pasaulio kavinių ir ,,Derliaus nuėmimo“ metodus, klausėsi moksleivių pristatymų apie pažangios ir sėkmingos mokyklos kūrimą. (daugiau…)

Ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų sąskrydis

2017 m.. gegužės 26 d. Balsių stovykloje vyko Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų pedagogų metodinis renginys „Sąskrydis 2017“. Renginyje dalyvavo garbūs svečiai: Mažeikių rajono savivaldybės meras Antanas Tenys, Mažeikių rajono savivaldybės tarybos Švietimo, kultūros ir sporto komiteto pirmininkas Romas Venclovas, LR Seimo nario K. Bartkevičiaus padėjėja-sekretorė Jūratė Bernotienė, Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistė Nijolė Zakalskienė. Dalyvavo 13 ikimokyklinio ugdymo įstaigų. (daugiau…)

Tarptautinė kūrybinė laboratorija „Gegužinė“

2017 m. gegužės 29 d. Mažeikių „Ventos“ progimnazijoje vyko tarptautinė kūrybinė laboratorija „Gegužinė“. Kūrybinėje laboratorijoje dalyvavo  Mažeikių rajono pradinio ugdymo „Ventos“ progimnazijos,  „Žiburėlio“ pradinės mokyklos, Pavasario pagrindinės mokyklos pedagogai ir mokiniai bei svečiai iš Graikijos, Ispanijos, Italijos, Portugalijos, Rumunijos.  Svečiai susipažino su Žemaitijos krašto etnokultūros paveldu. Vadovės mokytojos Janina Aselskienė, Inga Steponavičienė, Laimutė Giniotienė.

 

Viešojo valdymo magistrantūros studijos

Mažeikių švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių universitetu, organizuoja Viešojo valdymo magistrantūros studijas Mažeikių švietimo centre. Išsamesnė informacija skelbime. Renkama nauja grupė.

Šiaulių universiteto studijos pedagogams ir kitiems kolegijų ir universitetų absolventams

Mažeikių švietimo centras bendradarbiaudamas su Šiaulių universiteto Ugdymo mokslų ir socialinės gerovės fakultetu tiria poreikį šioms studijų programoms:

1. Ikimokyklinio ugdymo pedagogika ir priešmokyklinis ugdymas (sutrumpinta studijų programa švietimo ir ugdymo krypčių atstovams – turintiems pedagogo kvalifikaciją).
2. Visuomenės sveikatos sutrumpintos bakalauro studijos (baigusiems medicinos ir sveikatos krypčių studijas).
3. Kultūrinė edukacija (sutrumpinta – dalinė studijų programa, turintiems aukštąjį išsilavinimą).
4. Karjeros edukologija (magistrantūra).
5. Socialinis darbas (magistrantūra).

Susidarius studentų grupėms, šias studijas planuojame organizuoti Mažeikiuose. Išsamesnė informacija teikiama tel.: 8-443 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com

Skip to content