Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Bendruomenės interesus atliepiančių edukacinių aplinkų kūrimas. Italijos patirtis

              Paklauskite savęs, kokioje aplinkoje besimokant įgytos žinios labiau įsimenamos. Gal toje, kurioje patyrėte daug gerų  emocijų? Gal ta aplinka, kurioje patyrėte bendrystės jausmą?

Šiuo metu edukologų darbuose vis plačiau kalbama apie edukacines aplinkas – naująjį darinį, apibrėžtą kaip ugdytojo ir besimokančiojo santykių sistemą, mokymuisi imlią erdvę. Mokymuisi imlios edukacinės aplinkos turi potencialą transformuotis į konkretiems individams aktualias mokymosi aplinkas (Jucevičienė, Tautkevičienė).

Kaip ir kokiose aplinkose mokosi Italijos (Sicilijos) suaugusieji, turėjome progą susipažinti dalyvaudami „Erasmus+“ programoje. 2018 metų spalio 15-19 dienomis Mažeikių švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas ir metodininkė Irena Krinickienė, kartu grupe Žemaitijos regiono specialistų, vykdančių neformalųjį suaugusiųjų švietimą, dalyvavome minėtos programos mobilumo mokymuose Italijoje (Sicilijoje). (daugiau…)

Vokiečių kalbos kursai suaugusiems

Nuo 2018 m. spalio 1 d.  organizuojami vokiečių kalbos kursai suaugusiųjų grupei (A1.2 lygis). Kursų vieta – Mažeikių švietimo centras, adresu Ventos 8a. Lektorė – vokiečių kalbos dėstytoja Dalia Dargvainienė. Kursų trukmė 45 ak. val. Kaina 70 €. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 8-443 95212 ir el. paštu i.krinickiene@scmazeikiai.lt

Anglų kursai suaugusiųjų grupei

Š.m. spalio 2 d. 16.30 val. planuojami anglų kalbos kursai suaugusiųjų grupei. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com

 

 

ŽEMAITIJOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ KONSORCIUMO BENDRADARBIAVIMO REZULTATAS

Gerinti suaugusiųjų švietimą ragina įvairūs vyriausybės strateginiai ir planavimo dokumentai, visos savivaldybės privaloma tvarka yra pasitvirtinusios savo rajono atitinkamus dokumentus, kuriuose akcentuojamas suaugusiųjų švietimas ir įvardijamas siekis tobulinti švietimo organizatorių gebėjimus tarptautiniame lygmenyje. Kaip tai  efektyviai ir inovatyviai padaryti?

Mintis susijungti kelioms  kaimyninėms įstaigoms, vykdančioms  neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir parengti bendrą tarptautinį projektą, kilo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojai Silvai Morkevičienei, kuri savo idėją pristatė Mažeikių, Telšių, Kelmės, Radviliškio rajonų kolegoms. Idėja susilaukė pritarimo, taip susibūrė įvairių patirčių kolegos į komandą ir gimė projektas  „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“.  (daugiau…)

Dalyvavimas „Erasmus+“ projekte suteikė galimybę tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją

Įsigaliojus  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programai, Mažeikių švietimo centras buvo paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo oficialiu koordinatoriumi Mažeikių rajone. Tai yra visiškai nauja funkcija, todėl švietimo centro darbuotojams trūksta kompetencijų ir atsiranda poreikis specifiniams gebėjimams, kad užtikrinti kokybišką koordinavimą. Kadangi tai nauja funkcija Lietuvos mastu, todėl dar nėra sukurtos tinkamos koordinatorių paruošimo bazės, todėl reikalingas šių kompetencijų ugdymas: švietimo centro darbuotojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas, kad tinkamai atlikti koordinatoriaus funkciją; praktinės patirties koordinuojant suaugusiųjų neformaliųjį švietimą vietiniu lygmeniu; strateginių planų vietiniu lygmeniu rengimo kompetencijų ugdymas. Todėl 2017 metais teikėme paraišką  Švietimo mainų paramos fondui dėl suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. (daugiau…)

Skip to content