Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Metodinė veikla

METODINĖS VEIKLOS DOKUMENTAI

 Metodinių būrelių pirmininkai 2022/2023 m.m.

2021-2022 m.m. metodinių būrelių pirmininkai

Lietuvos respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2020–2022 metų kvalifikacijos tobulinimo prioritetų patvirtinimo

Metodinių būrelių pirmininkai 2020/2021 m.m.

Metodinių būrelių pirmininkai 2019-2020

Mažeikių švietimo centro veiklos prioritetai 2019_2020

Metodines veiklos tvarkos aprašas

Dokumentai metodinei veiklai

Skip to content