Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Darbo užmokestis

Mažeikių švietimo centro darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis.

Pareigybės pavadinimas Pareigybių skaičius 2021 m. III ketvirčio nustatytasis (paskirtasis) vidutinis mėnesinis darbo užmokestis (€)  
Direktorius 1 *  
Metodininkas 3 1363,00  
Vyriausiasis buhalteris 1 *  
Direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems klausimams 1 *  
Valytojas 0,75 481,5  
Renginių organizatoriaus padėjėjas 0,25 185,85  

* Neskelbiama vadovaujantis LRV 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 patvirtintų Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo punktu Nr. 22.3.

Skip to content