Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

PRADĖTA VYKDYTI MAŽEIKIŲ RAJONO PROGIMNAZIJŲ (PILOTINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ) UTA TINKLAVEIKA

      Sausio 24 d. Mažeikių Senamiesčio progimnazijoje vyko pirmoji UTA atvira veikla – anglų kalbos pamoka.
      Pamoką vedė anglų kalbos vyr. mokytoja Vika Pūnienė, kuri yra Mažeikių rajono savivaldybės UTA anglų kalbos mokytojų ambasadorė. Pamoka vyko kitaip – pagal ugdymo turinio atnaujintą programą.
Pamoką stebėjo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyr. specialistė, UTA koordinatorė Jelena Sutkienė bei Loreta Rubežienė, kuri yra šios įstaigos kuratorė. Taip pat renginyje dalyvavo Mažeikių švietimo centro metodininkė Lina Jautakė, rajono anglų kalbos mokytojų pirmininkė Olga Pileckienė bei progimnazijų anglų kalbos mokytojai.
      Įstaigos vadovas Virginijus Laureckis inicijavo šios atviros veiklos aptarimą bei pasidžiaugė puikiai pavykusia pamoka ir padėkojo mokytojai ir svečiams.

Kviečiame susipažinti Šiaulių universitetinės gimnazijos įgyvendinamo projekto „Jaučiu ir bendrauju: teatro ir dailės duetas” gerosios patirties leidiniu! Leidinį galima rasti čia: https://sugimnazija.lt/dokumentai/Veiklos/Geroji-patirtis-2022-1.pdf

Šiame leidinyje apibendrinama viso projekto metu gauta patirtis, svarbiausios temos ir veiklos, pristatomas Forumo teatro metodas ir jo galimybės ugdant socialines ir emocines kompetencijas, vaikams kylantys sunkumai ir galimi jų sprendimo būdai. Trumpai pristatomas gimnazijoje organizuotas  jaunuolių socialinių-emocinių sunkumų tyrimas, jo rezultatai, kuriais vėliau buvo remiamasi organizuojant veiklas su jaunimu ir kuriant Forumo teatro etiudus. Leidinyje atskleidžiama, kodėl tiek vaikams, tiek suaugusiesiems yra svarbu ugdyti psichologinį atsparumą (o kartu su juo ir emocines bei socialines kompetencijas) ir kaip tai susiję su Forumo teatru. Taip pat pristatomi Forumo teatro žaidimai, pratimai ir veiklos, kurios gali būti taikomos kiekvienoje ugdymo įstaigoje.

Taip pat visa projekto eiga ir dalyvių refleksijos užfiksuotos specialiame vaizdo filmuke –

https://www.youtube.com/watch?v=DfdBxc_k_tI

Projektas finansuojamas valstybinio visuomenės sveikatos fondo.

Dėkojame mokytojai Liudmilai Ligeikienei

Dėkojame Mažeikių lopšelio-darželio ,,Buratinas“ mokytojai ekspertei Liudmilai Ligeikienei už sėkmingą ir nuoširdų vadovavimą Mažeikių rajono priešmokyklinio ugdymo pedagogų metodiniam būreliui 2011 – 2022 metais.

Mokytojų padėjėjų kursai

Nuo 2022 m. lapkričio 9 d. 13.00 val. Švietimo centre pradedame vykdyti mokytojų padėjėjų kursus. 

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Mokytojo padėjėjo mokymų programa (II grupė)“ I modulio seminaras „Socialinė aplinka kaip vaikų elgesio ir emocinių sunkumų veiksnys: rizika ir apsauga“.

Lektorė – Mažeikių r. PPT socialinė pedagogė Diana Tiškuvienė

Bendradarbiaujame su ikimokyklinio ugdymo įstaigų vadovais – lektoriais

Rugsėjo 9 d. Švietimo centre vyko pasitarimas dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos
,,Ikimokyklinio ugdymo mokyklų veiklos kokybės įsivertinimas ir išorinis vertinimas – pagalba vadovams” organizavimo.
Susitikime dalyvavo Mažeikių lopšelio – darželio ,,Buratinas” vadovė Laima Norvaišienė ir lopšelio – darželio ,,Eglutė” vadovė Rima Daugnorienė.

Švietimo centro komandą papildė nauja metodininkė

Nuo rugpjūčio 30 d. Švietimo centre metodininkės pareigas pradeda eiti nauja metodininkė – MONIKA BIELIAUSKAITĖ.
Specialistė dešimtmetį dirbo Mažeikių lopšelyje- darželyje „Žilvitis“ mokytoja bei apsigynė metodininko kvalifikaciją.
Prieš tris metus baigė Šiaulių universiteto Edukologijos (Švietimo kokybės vadybos) magistro studijas bei įgijo Ugdymo mokslų magistro laipsnį.
Metodininkė kuruos informacinių technologijų, vokiečių kalbos, matematikos, fizikos, chemijos, geografijos, biologijos, ekonomikos, technologijų mokytojų bei socialinių, specialiųjų pedagogų, logopedų ir ugdymo karjerai specialistų metodinius būrelius.
Linkime Monikai lengvos darbo pradžios ir sėkmės naujose pareigose!!!

Metodinė diena Sedos lopšelyje – darželyje „Jurginėlis“

Gegužės 12 d. Mažeikių r. lopšelyje-darželyje „Jurginėlis“ vyko metodinė diena, skirta įstaigos suteikto vardo paminėjimui.
Renginyje dalyvavo Švietimo centro direktorė Laima Žilinskienė ir metodininkė, kuruojanti ikimokyklinį ugdymą Lina Jautakė.
Linkime įstaigos bendruomenei ilgo gyvavimo bei sėkmės įgyvendinant savo siekius!!!

Buhalterių edukacinė išvyka – paskaita Palangoje, skirta Buhalterių dienai paminėti

Gegužės 12 d. Mažeikių švietimo centras organizavo rajono švietimo ir kitų biudžetinių įstaigų buhalteriams edukacinę išvyką – paskaitą „Bendravimo ypatumai buhalterių darbe ir kitoje aplinkoje: individualūs bendravimo skirtumai“.
Lektorė – Palangos švietimo pagalbos tarnybos psichologė Vilma Kalninienė.
Dėkojame Palangos švietimo pagalbos tarnybai už bendradarbiavimą.
Sveikiname buhalterius ir linkime sėkmės jų atsakingame darbe!!!
Skip to content