Nuo š.m. sausio 5 d. Mažeikių rajono savivaldybės mero potvarkiu (2020 m. gruodžio 17 d. Nr. M2-375) pavesta laikinai eiti Mažeikių švietimo centro direktoriaus pareigas metodininkei Laimai Žilinskienei.