Kvalifikacijos tobulinimo renginiai nuotoliniu būdu

Mažeikių švietimo centras kvalifikacijos tobulinimo renginius (seminarus, kursus, metodinius užsiėmimus, konferencijas) vykdo nuotoliniu būdu.