Atšaukiami kvalifikacijos tobulinimo renginiai kovo 13-27 d.

Vadovaujantis LR Vyriausybės ir Mažeikių rajono savivaldybės sprendimu, planuoti kvalifikacijos tobulinimo renginiai atšaukiami
2020 m. kovo 13-27 dienomis!