Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Mažeikių švietimo centre įvyko MŠC ir DRMC vadovių susitikimas

Lapkričio 23 d. Mažeikių švietimo centre įvyko planuotas centro direktorės Laimos Žilinskienės susitikimas su Šiaulių darbo rinkos mokymo centro direktore Jolita Vengre ir Mažeikių mokymo centro vadybininke Dalia Dargvainiene.

Susitikimo metu buvo aptarta bendradarbiavimo galimybės ir pasidalinta įstaigų veiklų patirtimis. Planuojama ateityje pasirašyti tarp įstaigų bendradarbiavimo sutartį.

Dėkojame kolegoms už iniciatyvą ir malonų susitikimą.

Bendradarbiaujame su Skuodo rajono švietimo įstaigomis

Lapkričio 16 d. Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelyje – darželyje vyko Mažeikių švietimo centro ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kūrybiškumo ugdymo galimybės šiuolaikinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ baigiamasis renginys.

Programos vadovė – Mažeikių rajono Viekšnių lopšelio – darželio „Liepaitė“ direktorė Daiva Narmontienė.

V modulio edukacinės išvykos – gerosios patirties renginio ,,Kūrybiškas lauko edukacinių aplinkų kūrimas ir panaudojimas ugdymo procese: Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio geroji patirtis“ metu Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio mokytojos dalijosi gerąja patirtimi su Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų mokytojais, vykdė atviras veiklas lauke: „Rudens koliažas“, „Delfinų sala“ bei „Vaišių stalas kiškiui“.

Edukacinėje išvykoje kartu su programos dalyviais dalyvavo Mažeikių švietimo centro metodininkės Lina Jautakė ir Sigutė Kekienė.

Dėkojame Skuodo rajono Mosėdžio vaikų lopšelio – darželio direktorei Daivai Mažrimienei, kuri organizavo priėmimą ir parengė šiltą, nuoširdų darželio veiklos pristatymą bei sudarė galimybę sudalyvauti Respublikiniame Vaclovo Into akmenų muziejaus ekskursijoje ir edukacijoje.

Padėką reiškiame ir Mosėdžio seniūnei Jolantai Ažondenienei už miestelio pristatymą.

Renginys, skirtas 2021 metų suaugusiųjų mokymosi savaitei „Mokaisi – gyveni, gyveni – mokaisi!“ paminėti

Mažeikių švietimo centre lapkričio 15 d. 15.00 val. vyks

RENGINYS, SKIRTAS 2021 METŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITEI „MOKAISI – GYVENI, GYVENI – MOKAISI!“ PAMINĖTI.

Pristatymas ,,Pažintis su skandinaviška kultūra ir norvegų kalba“.

Pranešėja – Mykolo Romerio universiteto, dalykinės anglų ir norvegų kalbos, IV kurso studentė Kamilė Dimaitė.

Susidomėjusius kviečiame registruotis www.semiplius.lt sistemoje, dalyvių skaičius ribotas. Dalyviai privalo turėti galiojantį GP.

Metodininkės pareigose pradeda dirbti nauja darbuotoja – Sigutė Kekienė

2021 m. spalio 1-oji Švietimo centrui dar viena ypatingai džiuginanti diena – komandą papildė nauja metodininke Sigutė Kekienė. 

Sigutė iki šiol dirbo Mažeikių lopšelyje-darželyje „Bitutė“ mokytoja metodininke bei studijavo Šiaulių universitete ir įgijo pradinio ugdymo pedagogikos ir ikimokyklinio ugdymo edukologijos bakalaurą (dalyvavo Nyiregyhazos aukštojoje mokykloje (Vengrijoje), studentų mainų programoje) bei Šiaulių universitete yra įgijusi švietimo kokybės vadybos edukologijos magistro laipsnį. Metodininkė kuruos lietuvių kalbos, rusų kalbos, istorijos, pradinio, priešmokyklinio (mokyklų ir darželių) ugdymo, dorinio ugdymo (tikyba ir etika), teatro mokytojų, psichologų, ugdymo karjerai metodinius būrelius.

Džiaugiamės, kad mūsų įstaigą renkasi ir komandą papildo kompetentingi specialistai. Linkime Sigutei lengvos pradžios ir sėkmės naujame darbe.

Kviečiame prisijungti prie mūsų komandos!

Mažeikių švietimo centras skelbia pretendentų į metodininko pareigybę atranką. Dokumentų pateikimo data (iki) 2021-09-20. Pasiteiravimui tel. (8-670) 26872, 8-443 66639, e.paštas: info@scmazeikiai.lt. Reikalavimai  čia.  

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
  • asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
  • išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją;

Skip to content