Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Vokiečių kalbos kursai suaugusiems

Nuo 2018 m. spalio 1 d.  organizuojami vokiečių kalbos kursai suaugusiųjų grupei (A1.2 lygis). Kursų vieta – Mažeikių švietimo centras, adresu Ventos 8a. Lektorė – vokiečių kalbos dėstytoja Dalia Dargvainienė. Kursų trukmė 45 ak. val. Kaina 70 €. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 8-443 95212 ir el. paštu i.krinickiene@scmazeikiai.lt

Anglų kursai suaugusiųjų grupei

Š.m. spalio 2 d. 16.30 val. planuojami anglų kalbos kursai suaugusiųjų grupei. Registracija ir išsamesnė informacija tel. 66989 arba el. paštu zilinskiene.laima@gmail.com

 

 

ŽEMAITIJOS NEFORMALAUS SUAUGUSIŲJŲ ŠVIETĖJŲ KONSORCIUMO BENDRADARBIAVIMO REZULTATAS

Gerinti suaugusiųjų švietimą ragina įvairūs vyriausybės strateginiai ir planavimo dokumentai, visos savivaldybės privaloma tvarka yra pasitvirtinusios savo rajono atitinkamus dokumentus, kuriuose akcentuojamas suaugusiųjų švietimas ir įvardijamas siekis tobulinti švietimo organizatorių gebėjimus tarptautiniame lygmenyje. Kaip tai  efektyviai ir inovatyviai padaryti?

Mintis susijungti kelioms  kaimyninėms įstaigoms, vykdančioms  neformalųjį suaugusiųjų švietimą ir parengti bendrą tarptautinį projektą, kilo Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnybos direktoriaus pavaduotojai Silvai Morkevičienei, kuri savo idėją pristatė Mažeikių, Telšių, Kelmės, Radviliškio rajonų kolegoms. Idėja susilaukė pritarimo, taip susibūrė įvairių patirčių kolegos į komandą ir gimė projektas  „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“.  (daugiau…)

Dalyvavimas „Erasmus+“ projekte suteikė galimybę tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją

Įsigaliojus  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programai, Mažeikių švietimo centras buvo paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo oficialiu koordinatoriumi Mažeikių rajone. Tai yra visiškai nauja funkcija, todėl švietimo centro darbuotojams trūksta kompetencijų ir atsiranda poreikis specifiniams gebėjimams, kad užtikrinti kokybišką koordinavimą. Kadangi tai nauja funkcija Lietuvos mastu, todėl dar nėra sukurtos tinkamos koordinatorių paruošimo bazės, todėl reikalingas šių kompetencijų ugdymas: švietimo centro darbuotojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas, kad tinkamai atlikti koordinatoriaus funkciją; praktinės patirties koordinuojant suaugusiųjų neformaliųjį švietimą vietiniu lygmeniu; strateginių planų vietiniu lygmeniu rengimo kompetencijų ugdymas. Todėl 2017 metais teikėme paraišką  Švietimo mainų paramos fondui dėl suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. (daugiau…)

Šiaulių universiteto edukaciniai leidiniai

Šiaulių universitetas, bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru, dovanojo edukacinius leidinius bibliotekos fondui. Kviečiame naudotis.

Eil. Nr. Leidinio autorius, pavadinimas
1. William N. Dunn „Viešosios politikos analizė“. Įvadas. Vilnius, 2006
2. Dambrauskas V. „Universitetas Doctorumet studentium“. Portraits of Šiauliai University Community. Šiauliai University, 2017
3. Gazarian A. „Vadovas ir organizacija“. Rgrupė, 2013.
4. Bakutytė R. ir kiti „Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas ir metodika“. Mokslo studija. BMK LEIDYKLA, Vilnius, 2013
5. Bagdonienė L. ir kiti „Organizacijų vadyba“. Technologija, Kaunas, 2005.
6. Kruminienė K. „Teisė“. Praktinės užduotys. VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“
7. Jasaitis J. „Užmiesčio raidos klausimai“. Šiaulių universitetas, BMK leidykla, Vilnius, 2014.
8. Juptner et al. „Local Governance between democracy and efficiency“. Novo mesto, 2014.
9. Mažeikienė N. Ir kiti „Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje“, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“, 2011.
10. Tamašauskienė  Z. Ir kiti „Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“. Mokslo studija. Šiauliai, 2016.
11. „Socialinių – ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros“ (teorija ir praktika). Mokslo studija. Šiauliai, 2015.
12. „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“. Mokslo studija. Šiauliai, 2015.

 

 

Projektas „Lyderių laikas 3“ 2017-2020 M. Mažeikiuose!!!

Š.m. vasario 1 d. Švietimo skyriuje vyko pasitarimas dėl projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo Mažeikių rajono savivaldybėje. Projektą pristatė savivaldybių grupės kuratorė Skaidrutė Kriukienė. Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, vyr. specialistės Jelena Sutkienė, Ana Kelpšienė, Švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas, metodininkė Laima Žilinskienė bei ugdymo įstaigų vadovai.
Šiuo projektu siekiama sukurti kuo palankesnę terpę švietimo lyderystei nacionaliniu, savivaldos bei mokyklos lygmeniu. Tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos).
Daugiau informacijos: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/apie-projekta

Viešojo valdymo magistrantūros studijos Mažeikiuose

Š.m. vasario 7 d. 12.00 val. Švietimo centre vyks susitikimas su Šiaulių universiteto atstovais dėl viešojo valdymo magistrantūros studijų organizavimo Mažeikiuose. Susidomėjusius kviečiame dalyvauti.

 

Skip to content