Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Dalyvavimas „Erasmus+“ projekte suteikė galimybę tobulinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo darbuotojų kvalifikaciją

Įsigaliojus  Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi 2016–2023 metų plėtros programai, Mažeikių švietimo centras buvo paskirtas neformaliojo suaugusiųjų švietimo oficialiu koordinatoriumi Mažeikių rajone. Tai yra visiškai nauja funkcija, todėl švietimo centro darbuotojams trūksta kompetencijų ir atsiranda poreikis specifiniams gebėjimams, kad užtikrinti kokybišką koordinavimą. Kadangi tai nauja funkcija Lietuvos mastu, todėl dar nėra sukurtos tinkamos koordinatorių paruošimo bazės, todėl reikalingas šių kompetencijų ugdymas: švietimo centro darbuotojų vadybinių ir lyderystės kompetencijų ugdymas, kad tinkamai atlikti koordinatoriaus funkciją; praktinės patirties koordinuojant suaugusiųjų neformaliųjį švietimą vietiniu lygmeniu; strateginių planų vietiniu lygmeniu rengimo kompetencijų ugdymas. Todėl 2017 metais teikėme paraišką  Švietimo mainų paramos fondui dėl suaugusiųjų švietimo sektoriaus 1 pagrindinio veiksmo projektų finansavimo. (daugiau…)

Šiaulių universiteto edukaciniai leidiniai

Šiaulių universitetas, bendradarbiaudamas su Mažeikių švietimo centru, dovanojo edukacinius leidinius bibliotekos fondui. Kviečiame naudotis.

Eil. Nr. Leidinio autorius, pavadinimas
1. William N. Dunn „Viešosios politikos analizė“. Įvadas. Vilnius, 2006
2. Dambrauskas V. „Universitetas Doctorumet studentium“. Portraits of Šiauliai University Community. Šiauliai University, 2017
3. Gazarian A. „Vadovas ir organizacija“. Rgrupė, 2013.
4. Bakutytė R. ir kiti „Socializacijos centro veiklos modeliavimas: ugdytinių resocializacijos procesų valdymas ir metodika“. Mokslo studija. BMK LEIDYKLA, Vilnius, 2013
5. Bagdonienė L. ir kiti „Organizacijų vadyba“. Technologija, Kaunas, 2005.
6. Kruminienė K. „Teisė“. Praktinės užduotys. VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“
7. Jasaitis J. „Užmiesčio raidos klausimai“. Šiaulių universitetas, BMK leidykla, Vilnius, 2014.
8. Juptner et al. „Local Governance between democracy and efficiency“. Novo mesto, 2014.
9. Mažeikienė N. Ir kiti „Probleminis mokymasis aukštojoje mokykloje“, VšĮ „Šiaulių universiteto leidykla“, 2011.
10. Tamašauskienė  Z. Ir kiti „Darbo pajamų dalies kitimo poveikis bendrajai paklausai“. Mokslo studija. Šiauliai, 2016.
11. „Socialinių – ekonominių procesų Lietuvoje raidos prieštaros“ (teorija ir praktika). Mokslo studija. Šiauliai, 2015.
12. „Socialinė atsakomybė verslo ir viešajame sektoriuje“. Mokslo studija. Šiauliai, 2015.

 

 

Projektas „Lyderių laikas 3“ 2017-2020 M. Mažeikiuose!!!

Š.m. vasario 1 d. Švietimo skyriuje vyko pasitarimas dėl projekto „Lyderių laikas 3“ vykdymo Mažeikių rajono savivaldybėje. Projektą pristatė savivaldybių grupės kuratorė Skaidrutė Kriukienė. Susitikime dalyvavo Mažeikių rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Stonkus, vyr. specialistės Jelena Sutkienė, Ana Kelpšienė, Švietimo centro direktorius Viktoras Prokopčukas, metodininkė Laima Žilinskienė bei ugdymo įstaigų vadovai.
Šiuo projektu siekiama sukurti kuo palankesnę terpę švietimo lyderystei nacionaliniu, savivaldos bei mokyklos lygmeniu. Tai nacionalinė iniciatyva, siekianti tobulinti ugdymo įstaigų vadybos praktiką bei besimokančiųjų mokymosi kokybę, kad mokyklų (profesinio rengimo, bendrojo ir neformaliojo ugdymo), savivaldybių ir nacionalinio lygmens švietimo lyderiai būtų labiau pasirengę inicijuoti ir vykdyti kokybinius pokyčius savo organizacijose (vardan mokinių mokymosi pažangos).
Daugiau informacijos: http://www.lyderiulaikas.smm.lt/lt/apie-projekta

Viešojo valdymo magistrantūros studijos Mažeikiuose

Š.m. vasario 7 d. 12.00 val. Švietimo centre vyks susitikimas su Šiaulių universiteto atstovais dėl viešojo valdymo magistrantūros studijų organizavimo Mažeikiuose. Susidomėjusius kviečiame dalyvauti.

 

Kalėdinės nuotaikos Mažeikių švietimo centre

Mažeikių švietimo centre jau šventinės nuotaikos!!! Pasipuošėme patalpas ir šiandien įžiebėme Kalėdinę eglutę!!! Patalpas puošė Lina Videckienė ir Zita Mačiuvienė. Linkime visiems gražaus ir prasmingo laukimo…

 

 

Programa „Gyvenimo prasmė– asmenybės tobulėjimas ir naudinga veikla“

Mažeikių švietimo centras 2017 metais įgyvendino neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programą „Gyvenimo prasmė– asmenybės tobulėjimas ir naudinga veikla“, kurią finansuoja Švietimo ir mokslo ministerija.

Programos  tikslas– prisidėti prie suaugusiųjų švietimo ir gyvenimo kokybės gerinimo psichologiniame kontekste.  Projekto dalyviai– Mažeikių trečiojo amžiaus universiteto klausytojai. Programos trukmė– 16 užsiėmimų (48 kontaktinės valandos). (daugiau…)

Skip to content