Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Nuotolinis logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis užsiėmimas „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“ vaikų kalbą. Projektinės veiklos pristatymas“

Mažeikių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai  metodinį užsiėmimą antrą kartą vykdė nuotoliniu būdu. 2020 m. gegužės 5 d. vyko užsiėmimas „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“ vaikų kalbą. Projektinės veiklos pristatymas“. Gausus dalyvavusių būrys išklausė l/d „Gintarėlis“ logopedės Sonatos Jankauskienė pranešimą „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“  vaikų kalbą“, susipažino su darželyje vykdoma projektine veikla. Tikimės, kad būrelio nariams informacija buvo naudinga ir kiekvienas suras, ką galėtų panaudoti savo darbe.

Pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu

2020 m. gegužės 5 d. pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu. Programos pirmasis modulis „Mokymasis nuotoliniu būdu – žingsnis į priekį“ bus transliuojamas programa Zoom, lektoriai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai. Programa skirta matematikos mokytojams. Aktualizuojama nuotolinio mokymo tema. Tema parinkta atsižvelgiant į mokinių mokymą(si) karantino sąlygomis. Mokymas nuotoliniu būdu privertė ieškoti būdų, kaip sėkmingai įtraukti mokinius į mokymąsi. Bandysime atsakyti į klausimus: Kaip naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymasį? Kokias skaitmenines mokymo(si) priemones reikėtų pasirinkti?

Nuotolinis rajono psichologų metodinis užsiėmimas „Šių dienų iššūkiai psichologo darbe“

2020  m. balandžio 21 d. vyko nuotolinis rajono psichologų metodinis užsiėmimas „Šių dienų iššūkiai psichologo darbe“. Psichologai dalijosi patirtimi, kaip teikti psichologinę pagalbą bei konsultuoti nuotoliniu būdu, kokie kyla sunkumai ir kaip juos išspręsti. Pagalba orientuota į šeimą: konsultuojami ne tik mokiniai, bet ir tų tėvai. Rajono psichologai tobulina savo kompetencijas dalyvaudami įvairiuose nuotoliniuose mokymuose, vebinaruose. Balandžio 2 d. dalyvavo nuotolinėje diskusijoje, kurią vedė Psichologų sąjungos pirmininkė Valija Šap. Dalyvauja Emocinio intelekto ir socialinių emocijų kompetencijų ugdymo programoje „Dramblys“, Paramos vaikams centro rengiamuose, seminaruose ir kituose profesinio tobulinimo kursuose.
Dėkojame rajono psichologų metodinio būrelio pirmininkei Laimai Radavičienei už nuotolinio vaizdo konferencijos organizavimą.

Dailės mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas

2020 m. balandžio 21 d. vyko rajono dailės mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas per https://zoom.us/. Metodinio būrelio pirmininkė – Gitana Butkuvienė. Dalyvavo 14 pedagogų.
Užsiėmimo metu aptarta tolimesnė dailės mokytojų veikla. Nuspręsta sekantį metodinį susirinkimą organizuoti birželio mėnesį. Taip pat pasidalinta patirtimi, kaip vertinti mokinius dailės pamokose. Edita Baltrušaitienė pristatė savo sukurtus vertinimo kriterijus ir vertinimo lentelę. Apžvelgta, kurie renginiai bus atidėti tolimesniam laikui, o kurie visiškai nebebus organizuojami. Aptarta dailės egzamino organizavimo tvarka, pasidalinta patirtimi. Išsakyta daug gražių žodžių vieni kitiems. Palinkėta stiprybės mokytojų darbe.

IT įrankiai ClassDojo, Kahoot, Reflectus ir Quizzis

2020 m. balandžio 21 d. pradinio ugdymo pedagogai „Zoom“ platformoje vykdė ilgalaikės programos „Mokymo ir mokymosi iššūkiai pradiniame ugdyme“ I modulio „IT įrankiai ClassDojo, Kahoot, Reflectus ir Quizzis” nuotolinius praktinius mokymus. Mokymuose dalyvavo 43 dalyviai. Programos tikslas- tobulinti programos dalyvių IT naudojimo įgūdžius, suteikti žinių, praktinių įgūdžių bei gebėjimų naudojant ClassDojo, Kahoot, Reflectus ir Quizzis įrankius.
Dėkojame lektorei – Mažeikių „Ventos“ progimnazijos mokytojai Jurgitai Donėlei už naudingų ir reikalingų žinių perteikimą.

Nuotolinis karjeros koordinatorių metodinio būrelio užsiėmimas „Ugdymas karjerai- aktualijos, tendencijos, refleksija“

2020 m. balandžio 23 d. vyko rajono nuotolinis karjeros koordinatorių metodinio būrelio užsiėmimas „Ugdymas karjerai- aktualijos, tendencijos, refleksija“. Užsiėmime buvo pristatytas naujai sukurtas rajono karjeros koordinatorių Facebook puslapis, kuriame jau talpinama reikalinga informacija mokytojams bei kitiems, besidomintiems ugdymo karjeros klausimais. Užsiėmimo metu metodinio būrelio nariai pasidalijo patirtimi, įspūdžiais, dirbant nuotoliniu būdu.
Dėkojame metodinio būrelio pirmininkei Laimai Steponkevičienei už nuotolinio vaizdo konferencijos suorganizavimą. Sėkmės tolimesniuose darbuose!

Nuotolinis metodinis užsiėmimas „Socialinio pedagogo pagalbos teikimas nuotolinio ugdymo kontekste“

Mažeikių rajono savivaldybės socialinių pedagogų nuotolinis metodinis užsiėmimas „Socialinio pedagogo pagalbos teikimas nuotolinio ugdymo kontekste“ vyko 2020 m. balandžio 23 dieną. Jame dalyvavo 19 socialinių pedagogų, renginį moderavo būrelio pirmininkė Jurgita Turčinskienė. Užsiėmimo metu gvildenti pagrindiniai trys aspektai: kokios veiklos buvo vykdomos karantino laikotarpiu; su kokiais sunkumais ir iššūkiais teko susidurti; pageidavimų, pasiūlymų išsakymas kolegoms, įstaigoms. Pažymėtina, kad šiuo nepaprastu laikotarpiu aktualus socialinio pedagogo gebėjimas dirbti su nemotyvuotais mokiniais. Socialiniai pedagogai gausiai dalyvauja šiuo metu respublikoje vykdomuose nuotoliniuose mokymuose. Audronė Buzienė ir Ineta Grinkevičienė išgirstomis idėjomis dalinosi šio užsiėmimo metu. Dėkojame už galimybę dalintis patirtimi su kolegomis.

Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 dienos visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos per atstumą turės vykti iki tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas. Nuotoliniu būdu vykdyti rekomenduojama ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama. Šaltinis https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis.

OVUP mokymai Mažeikiuose

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) sukūrė olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP) siekdamas įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes. Yra begalė įrodymų, kad sportas ir fizinis aktyvumas – ypač galingos ugdymo priemonės. Per sportą galima įtraukti ir įkvėpti jaunus žmones, padėti jiems ugdytis pasitikėjimą savimi ar įgauti socialinius įgūdžius, paskatinti juos geriau pažinti savo kūną. (daugiau…)

Skip to content