Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Paskaita anglų kalbos mokytojams

Š.m. sausio 16 d. Švietimo centre vyks paskaita anglų kalbos mokytojams „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės anglų kalbos pamokose“.

Paskaita „Kritinio mąstymo ugdymo galimybės anglų kalbos pamokose“.
Paskaitos tikslas – plėtoti kritinio mąstymo lavinimo galimybes anglų kalbos pamokose.
Paskaitos pranešėja – Oxford University Press leidyklos atstovė Baltijos šalims Miglė Ogorodnikovienė.
Dalyviai – anglų kalbos mokytojai

Kviečiame mokytojus organizuoti atviras veiklas kolegoms

Informuojame, kad Švietimo centras kartu su rajono ugdymo įstaigomis dalyvauja projekte „Lyderių laikas 3“, tema „Mokytojų patirtinio mokymosi modelis veikiantis dėl draugiškos organizacijos kultūros puoselėjimo“ bei kviečia bendradarbiauti, organizuojant rajone patirtinį mokymąsi.
Prašome dalykų mokytojus per metodinius būrelius aktyviau dalintis gerąja patirtimi – kviesti kolegas į atviras veiklas, apie kurias atskirai informuosime Švietimo centro renginių plane ir internetinėje svetainėje www.scmazeikiai.lt

Priešmokyklinio ugdymo kvalifikacijos tobulinimo programa

Kvalifikacijos tobulinimo programa ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogams, ketinantiems dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Programa parengta vadovaujantis 2014 m. rugpjūčio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-774 „Dėl reikalavimų mokytojų kvalifikacijai aprašo patvirtinimo“, kuriame teigiama, kad mokytojai, ketinantys vykdyti neatitinkančią jų įgyto išsilavinimo ar baigtos studijų programos, priešmokyklinio ugdymo programą, privalo išklausyti tikslinius 40 valandų metodikos kursus.
Dalyviai – ikimokyklinio ir pradinio ugdymo pedagogai.
Baigę kursą dalyviai įgis kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimą, pagal kurį turės galimybę dirbti pagal priešmokyklinio ugdymo programą.
Registracija www.semiplius.lt iki spalio 7 d.

priesmokyklinis_ugdymas

Skaitmeninio raštingumo mokymai

Mažeikių švietimo centras, bendradarbiaudamas su VIPT asociacija bei Mažeikių rajono viešąja biblioteka, š.m. rugsėjo 18-24 d. ir rugsėjo 25-30 d. organizuoja mokymus pedagogams bei kitiems besidomintiems informacinėmis technologijomis.

Lektorė – Jurgita Montrimienė. Registracija www.semiplius.lt Dalyvių skaičius grupėje ribotas – 10.
Projektas https://www.prisijungusi.lt/

Rugsėjo 18 ir 24 d.  15.00-18.00 val. Mažeikių rajono viešoji biblioteka

Rugsėjo 25 ir 30 d.  15.00-18.00 val. Mažeikių rajono viešoji biblioteka.

 

Sveikinimas

Gerbiamieji Kolegos,

Į naujus mokslo metus ženkime kupini ryžto ir pasitikėjimo savo jėgomis. Linkime, kad smalsumas, žinių troškimas ir energija sėkmingai įveiktų visus iššūkius! Su naujais mokslo metais!!!

Mažeikių švietimo centro kolektyvas

Kviečiame studijuoti Šiaulių universiteto Viešojo valdymo magistrantūros studijose

Informuojame, kad Mažeikių švietimo centras, bendradarbiaudamas su Šiaulių universitetu, nuo liepos 13 d. organizuoja papildomą studentų priėmimą į Mažeikių regiono viešojo sektoriaus darbuotojų grupės magistrantūrą Viešojo valdymo 2 metų studijas. Trečdalis studijų planuojama vykdyti nuotoliniu būdu, dalis – Šiauliuose, dalis – Mažeikiuose.
Registraciją vykdo ir kitą informaciją teikia Mažeikių švietimo centro metodininkė Laima Žilinskienė, el. paštas zilinskiene.laima@gmail.com arba Laima Lukinevičienė (Šiaulių universitetas). Tel. nr. : 865251937,
el. paštas laima.l@cr.su.lt

Viešasis_valdymas (1)

Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams

Informuojame, kad Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 akreditavo Mažeikių švietimo centrą. Informaciją rasite:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/3e2f6ba0974a11e9ae2e9d61b1f977b3
Akimirkos iš gegužės mėn. 23 d. Mažeikių švietimo centro veiklos įvertinimo.

  

  

KVIEČIAME DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE

Mažeikių švietimo centras, bendradarbiaudamas su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), KVIEČIA DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE
Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, daugumoje visos šalies bibliotekų rengiami nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai. Juose gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, vyresni nei 18 metų. Mokymai skirti asmenims, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių, o taip pat norintiems pagilinti ar atnaujinti turimas skaitmeninio raštingumo žinias. Mokymai vyks iki 2021 m. vasario.
https://mokymai.vipt.lt/registracija

Kvietimas

Skip to content