Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Kviečiame studijuoti Šiaulių universiteto Viešojo valdymo magistrantūros studijose

Informuojame, kad Mažeikių švietimo centras, bendradarbiaudamas su Šiaulių universitetu, nuo liepos 13 d. organizuoja papildomą studentų priėmimą į Mažeikių regiono viešojo sektoriaus darbuotojų grupės magistrantūrą Viešojo valdymo 2 metų studijas. Trečdalis studijų planuojama vykdyti nuotoliniu būdu, dalis – Šiauliuose, dalis – Mažeikiuose.
Registraciją vykdo ir kitą informaciją teikia Mažeikių švietimo centro metodininkė Laima Žilinskienė, el. paštas zilinskiene.laima@gmail.com arba Laima Lukinevičienė (Šiaulių universitetas). Tel. nr. : 865251937,
el. paštas laima.l@cr.su.lt

Viešasis_valdymas (1)

Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams

Informuojame, kad Mažeikių švietimo centras akredituotas 5 (penkeriems) metams (I veiklos srities „Mokymosi aplinkos“ dalys: „Internetas“, „Seminarai, kursai, paskaitos ir kiti renginiai“, „Gerosios patirties sklaida ir edukacinės patirties bankas“, „Projektinė veikla ir partnerystės tinklai“; II veiklos srities „Vadyba ir administravimas“ dalys: „Vadovavimas, personalo vadyba ir įvaizdžio kūrimas“, „Planavimas ir administravimas“, „Mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimo renginių vadyba“).
Švietimo, mokslo ir sporto ministras 2019 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-749 akreditavo Mažeikių švietimo centrą. Informaciją rasite:
https://www.e-tar.lt/…/leg…/3e2f6ba0974a11e9ae2e9d61b1f977b3
Akimirkos iš gegužės mėn. 23 d. Mažeikių švietimo centro veiklos įvertinimo.

  

  

KVIEČIAME DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE

Mažeikių švietimo centras, bendradarbiaudamas su asociacija „Viešieji interneto prieigos taškai“ (VIPT), KVIEČIA DALYVAUTI NEMOKAMUOSE SKAITMENINIO RAŠTINGUMO MOKYMUOSE LIETUVOS BIBLIOTEKOSE
Įgyvendinant projektą „Prisijungusi Lietuva“, daugumoje visos šalies bibliotekų rengiami nemokami skaitmeninio raštingumo mokymai. Juose gali dalyvauti visi Lietuvos gyventojai, vyresni nei 18 metų. Mokymai skirti asmenims, neturintiems skaitmeninio raštingumo žinių, o taip pat norintiems pagilinti ar atnaujinti turimas skaitmeninio raštingumo žinias. Mokymai vyks iki 2021 m. vasario.
https://mokymai.vipt.lt/registracija

Kvietimas

Švietimo centro įkūrėja – Liudvika Daliuta Domarkienė liks visų atmintyje

„Nėra gero medžio, kuris duotų blogų vaisių; ir nėra blogo medžio, kuris duotų gerą vaisių, nes medis pažįstamas iš vaisių…“ (Šalva Amonašvilis).

Prabėgo jau 5 metai nuo tos dienos, kai Jos nebėra mūsų tarpe, tik liko giliai atmintyje… (Šv. Mišios bus aukojamos birželio 7 d. 17.00 val. Mažeikių Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje).  (daugiau…)

Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis

Š.m. birželio 20-21 d. 10.00 val. Švietimo centre organizuojami mokymai „Pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų ugdymasis“ (I sesija). Tęsinys numatomas rugpjūčio mėn. Trukmė – 40 ak. val. Renkama grupė.

Programos tikslas – sudaryti sąlygas mokymų dalyviams, ketinantiems tapti švietimo įstaigų vadovais, patobulinti turimas kompetencijas ir įgyti naujų, būtinų efektyviam vadovavimui švietimo įstaigai, paruošti pretendentus kompetencijų vertinimui.
Lektorės: Rasa Mašurinienė, Klaipėdos Varpo gimnazijos direktorė
Aušra Plytninkaitė, Alytaus lopšelio-darželio „Volungėlė“ direktorė.

Registracija www.semiplius.lt Išsamesnė informacija tel. 8-443 66989

Anglų ir vokiečių kalbų kursai suaugusiems (B1 lygis)

Nuo š.m. birželio 3 d. organizuojami anglų ir vokiečių kalbų kursai suaugusiems (B1 lygis). Renkamos grupės.

Anglų kalbos kursai vyks „Ventos“ progimnazijoje nuo 15.00 val.
Vokiečių kalbos kursai – Švietimo centre nuo 17.00 val.
Kviečiame registruotis iki gegužės 31 d.:
Dėl anglų k. kursų tel. 8-443 66989
Dėl vokiečių kalbos kursų – 8-443 95212

Seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams

Mažeikių švietimo centre 2019 m. gegužės 27 d. 8 val. vyks seminaras logopedams ir specialiesiems pedagogams „Fonetinė grafika kalbos ugdymo procese“. Lektorė – socialinio darbo magistrė, logoterapeutė Eglutė Šliauterienė. Registracija semiplius.lt. Informacija teikiama tel. (8 443) 95212.

 

 

Gauti nauji leidiniai (LL3)

ŠMM Švietimo aprūpinimo centro leidiniai. Kviečiame naudotis Švietimo centro bibliotekoje.

      

Erasmus+ projekto „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ metodinė priemonė „Mokymosi picos receptas“

Ši priemonė parengta pagal „Erasmus+“ programos mobilumo projekto „Konsorciumo narių neformalaus švietimo organizavimo gebėjimų tobulinimas, remiantis Italijos patirtimi“ rezultatus. Mobilumą vykdė konsorciumas, kurį sudarė Raseinių rajono švietimo pagalbos tarnyba (pareiškėjas), Mažeikių švietimo centras, Kelmės rajono savivaldybės suaugusiųjų mokymo centras, Telšių švietimo centras ir Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centras. Mobilumo programą Italijoje organizavo Itala miestelyje įsikūrusi LADA Srl institucija, pagal jų pateiktą mobilumo programą. (daugiau…)

Seminaras matematikos mokytojams

Kviečiame matematikos mokytojus dalyvauti seminare „Kūrybiniai ir aktyvūs mokytojo darbo metodai su mokiniais matematikos pamokose bei praktinėse veiklose“. Seminarą ves matematikos mokytojos Vida Vorienė, Laima Prialgauskienė, Birutė Platakienė, Rasa Čejauskienė. Seminaras vyks 2019 m. gegužės 6 d. 14 val. Gabijos gimnazijoje. Registracija sistemoje semiplius.lt.