Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II modulio gerosios patirties renginio – projekto dalyvių pristatymai „Mano laimė yra…“

Gegužės 20 d. 10.00 val. planuojamas II modulio gerosios patirties sklaidos renginys – pristatymai „Vaiko emocinio intelekto ugdymas: projektas „Mano laimė yra“ nuotoliniu būdu per Zoom programą. Dalyviai – projekto komandų pristatytojai. Vadovės: Mažeikių lopšelio – darželio  „Gintarėlis“ pedagogės Saulė Sadauskienė, Algita Rūdienė, Esmeralda Butaitė.

Švietimo centro Gerosios patirties banke „KOLEGA-KOLEGAI“ skelbiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandų pristatymus. Kviečiame apsilankyti: http://scmazeikiai.lt/gerosios-patirties-bankas-kolega-kolegai/vaiko-emocinio-intelekto-ugdymas-projektas-mano-laime-yra/

Vaikų turizmo renginio vadovo mokymai saugos ir sveikatos klausimais

Vaikų turizmo renginio vadovo mokymai saugos ir sveikatos klausimais 2020 m. gegužės 7 d. vyko nuotoliniu būdu. Mokytojai atnaujino turimas žinias, susipažino su vaikų turizmo renginio organizavimo tvarka, teisiniais aktais, kokią atsakomybę prisiima renginio vadovas. Seminaro lektorė – UAB „SDG“ mokymo departamento konsultantė Vida Daublienė.

Ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse“ vykdymas

Gegužės 6 d. vyko ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse“ II modulio „Emocinių žinių taikymas sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui“ gerosios patirties sklaida. Renginys vyko nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Programos vadovė Mažeikių lopšelio darželio „Buratinas“ mokytoja ekspertė Liudmila Ligeikienė. (daugiau…)

Fizinio ugdymo mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas

2020 m. gegužės 6 d. vyko fizinio ugdymo mokytojų 2 – asis nuotolinis metodinis užsiėmimas, kurį inicijavo metodinio būrelio pirmininkė Birutė Pėčelienė. Užsiėmimo metu buvo aptarti aktualūs klausimai su kolegomis bei vyko balsavimas dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos temos. Nutarta (vienbalsiai) rinktis temą ,,Šiuolaikinis fizinis ugdymas. Dalykinių kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose“. Programa planuojama pradėti vykdyti rudenį.

Nuotoliniai mokymai „Filmavimo ir video redagavimo pradžiamokslis“

2020 m. gegužės 6 d. vyko nuotoliniai mini mokymai ikimokyklinio fizinio ugdymo mokytojams „Filmavimo ir video redagavimo pradžiamokslis“. Lektorius – Moksleivių namų kompiuterinio ugdymo studijos mokytojas metodininkas Rolandas Mikulskis. Mokymuose per zoom programėlę dalyvauja 12 dalyvių. Dėkojame lektoriui už malonų bendravimą ir geranorišką pagalbą.

Istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“

2020 m. gegužės 5 d. vyko nuotolinis Mažeikių rajono savivaldybės istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“. Jame dalyvavo 16 istorijos mokytojų iš įvairių ugdymo įstaigų. Renginį inicijavo metodinio būrelio pirmininkė Vijola Liachovienė, kuri kalbėjo apie mokinių emocijas, apie egzaminų organizavimą ir kt. Mokytoja ekspertė Silva Paulauskienė pristatė programėlę „Edmodo“. Kiti mokytojai taip pat dalijosi savo patirtimi, dirbant nuotoliniu būdu. Norime pasidžiaugti mokytojų gebėjimu per labai trumpą laikotarpį tinkamai pasiruošti nuotoliniam mokymui ir įveikti mums visiems netikėtai duotą iššūkį.

Nuotolinis logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinis užsiėmimas „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“ vaikų kalbą. Projektinės veiklos pristatymas“

Mažeikių rajono logopedų ir specialiųjų pedagogų metodinio būrelio nariai  metodinį užsiėmimą antrą kartą vykdė nuotoliniu būdu. 2020 m. gegužės 5 d. vyko užsiėmimas „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“ vaikų kalbą. Projektinės veiklos pristatymas“. Gausus dalyvavusių būrys išklausė l/d „Gintarėlis“ logopedės Sonatos Jankauskienė pranešimą „Alternatyvūs ugdymo metodai ir būdai ugdant Mažeikių l/d „Gintarėlis“  vaikų kalbą“, susipažino su darželyje vykdoma projektine veikla. Tikimės, kad būrelio nariams informacija buvo naudinga ir kiekvienas suras, ką galėtų panaudoti savo darbe.

Pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu

2020 m. gegužės 5 d. pradedamas ilgalaikės programos „Šiuolaikinių metodų taikymas mokant matematikos“ vykdymas nuotoliniu būdu. Programos pirmasis modulis „Mokymasis nuotoliniu būdu – žingsnis į priekį“ bus transliuojamas programa Zoom, lektoriai Mažeikių Merkelio Račkausko gimnazijos mokytojai. Programa skirta matematikos mokytojams. Aktualizuojama nuotolinio mokymo tema. Tema parinkta atsižvelgiant į mokinių mokymą(si) karantino sąlygomis. Mokymas nuotoliniu būdu privertė ieškoti būdų, kaip sėkmingai įtraukti mokinius į mokymąsi. Bandysime atsakyti į klausimus: Kaip naudojimasis informacinėmis komunikacinėmis technologijomis galėtų padėti organizuoti nuotolinį mokymasį? Kokias skaitmenines mokymo(si) priemones reikėtų pasirinkti?

Nuotolinis rajono psichologų metodinis užsiėmimas „Šių dienų iššūkiai psichologo darbe“

2020  m. balandžio 21 d. vyko nuotolinis rajono psichologų metodinis užsiėmimas „Šių dienų iššūkiai psichologo darbe“. Psichologai dalijosi patirtimi, kaip teikti psichologinę pagalbą bei konsultuoti nuotoliniu būdu, kokie kyla sunkumai ir kaip juos išspręsti. Pagalba orientuota į šeimą: konsultuojami ne tik mokiniai, bet ir tų tėvai. Rajono psichologai tobulina savo kompetencijas dalyvaudami įvairiuose nuotoliniuose mokymuose, vebinaruose. Balandžio 2 d. dalyvavo nuotolinėje diskusijoje, kurią vedė Psichologų sąjungos pirmininkė Valija Šap. Dalyvauja Emocinio intelekto ir socialinių emocijų kompetencijų ugdymo programoje „Dramblys“, Paramos vaikams centro rengiamuose, seminaruose ir kituose profesinio tobulinimo kursuose.
Dėkojame rajono psichologų metodinio būrelio pirmininkei Laimai Radavičienei už nuotolinio vaizdo konferencijos organizavimą.

Skip to content