Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Nuotolinis mokymas

Nuo kovo 30 dienos visoje Lietuvoje ugdymas vyksta nuotoliniu būdu. Pradinis, pagrindinis ir vidurinis ugdymas, profesinis mokymas, aukštojo mokslo studijos per atstumą turės vykti iki tol, kol šalyje bus paskelbtas karantinas. Nuotoliniu būdu vykdyti rekomenduojama ir ikimokyklinį bei priešmokyklinį ugdymą.

Skaitmeninė nuotolinio mokymo bazė

Siekiant padėti mokykloms sukurta skaitmeninio mokymo bazė su mokymosi aplinkomis, metodine medžiaga, mokymo priemonėmis ir kita mokykloms svarbia informacija. Mokymo bazė nuolat pildoma ir atnaujinama. Šaltinis https://www.smm.lt/web/lt/nuotolinis.

OVUP mokymai Mažeikiuose

Tarptautinis olimpinis komitetas (TOK) sukūrė olimpinių vertybių ugdymo programą (OVUP) siekdamas įkvėpti jaunus žmones siekti sveiko ir aktyvaus gyvenimo būdo bei ugdytis draugystės, tobulėjimo ir pagarbos vertybes. Yra begalė įrodymų, kad sportas ir fizinis aktyvumas – ypač galingos ugdymo priemonės. Per sportą galima įtraukti ir įkvėpti jaunus žmones, padėti jiems ugdytis pasitikėjimą savimi ar įgauti socialinius įgūdžius, paskatinti juos geriau pažinti savo kūną. (daugiau…)

Nuotoliniai mokymai mokytojų IKT kompetencijai tobulinti


Mažeikių švietimo centras organizuoja Nuotolinius mokymus mokytojų IKT kompetencijai tobulinti. Trukmė 40 ak. val.

Užsiregistravusiems   prisijungimo duomenys prie mokymosi aplinkos bus išsiųsti asmeniškai.Kursų pradžia 2020 m. vasario 25 d., pabaiga (testas) 2020 m. kovo 26 d.  Kursas vyks nuotoliniu būdu (akivaizdžių susitikimų nebus). Kaina 35 Eur. Informacija el. paštu i.krinickiene@scmazeikiai.lt, tel. (8 443) 95212. Registracija semiplius.lt.

Žemaitijos regiono švietimo centrų darbuotojų forumas

Š.m. vasario 6-7 dienomis Mažeikių švietimo centras organizavo Žemaitijos regiono švietimo centrų darbuotojų forumą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos efektyvinimas tęstiniam pedagogo profesiniam tobulėjimui: nuostatų pakeitimų įgyvendinimas“. (daugiau…)

Kviečiame dalyvauti mokymuose „Viešasis kalbėjimas: įtaigi kalba – raktas į klausytojų protus ir širdį“

Informuojame, kad š.m. vasario 17 -18 d. nuo 10.00 val. organizuojami mokymai  „Viešasis kalbėjimas: įtaigi kalba – raktas į klausytojų protus ir širdį“.  Tai praktiniai – patyriminiai mokymai, kurių metu dalyviai supažindinami su viešosios  kalbos ruošimo modelių teorija ir juos taiko praktiškai ruošiant įvairių tipų pristatymus. Mokymų trukmė – 16 ak. val. 

Viesosios kalbos programa.  Informacija teikiama: Laima Žilinskienė, tel. (8 443)  66 989, el. p. l.zilinskiene@scmazeikiai.lt

Respublikinė – praktinė konferencija muzikos mokytojams „Mokinių meninės saviraiškos galimybės muzikos pamokoje. Kūrybiškas mokytojas – kūrybingas mokinys“

Šiandien (vasario 3 d.) Gabijos gimnazijoje vyksta respublikinė – praktinė konferencija muzikos mokytojams „Mokinių meninės saviraiškos galimybės muzikos pamokoje. Kūrybiškas mokytojas – kūrybingas mokinys“.
Vadovė – Gabijos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė, rajono muzikos mokytojų metodinio būrelio pirmininkė Rima Rekeltienė.
Susirinkusiuosius pasveikino gimnazijos direktorius Eduardas Vaičiulis.

Konferencijos temos bei svečiai – pranešėjai:
,,Senieji Lietuvos instrumentai“. Saulius Petreikis, pedagogas, VŠĮ ,,Saulės muzika“ direktorius, multiinstrumentalistas.
Miuziklas ,,Kelias“. Gabijos gimnazijos muzikos studija ,,Harmonija“, vadovė – Mažeikių Gabijos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė Rima Rekeltienė.
,Saviraiškos bei kūrybiškumo svarba. Pagrindinės skatinimo ir ugdymo tendencijos“. Saulius Petreikis, pedagogas, VŠĮ ,,Saulės muzika“ direktorius, multiinstrumentalistas.
,,Muzika per žaidimą, ugdant vaiko tautinę tapatybę“. Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto scenos meno katedros vedėja, docentė Eglė Juozapaitienė.
,,Muzikinio ugdymo reikšmė. Galimybės, sėkmės ir nesėkmės“ Regina Liaudanskienė, Mažeikių raj. Viekšnių gimnazija, mokytoja metodininkė.
,,Žaidžiame ritmą” Ritmas, judesys ir kūno perkusija pamokoje. Rima Rekeltienė. Mažeikių Gabijos gimnazijos muzikos mokytoja metodininkė.
Dėkojame programos vadovei Rimai Rekeltienei ir pranešėjams už puikiai organizuotą konferenciją.

(daugiau…)

Metodinė diena Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams


Mažeikių rajono savivaldybės administracija ir Mažeikių švietimo centras 2020 m. sausio 29 d. organizavo metodinę dieną „Socialinė pedagoginė pagalba vaiko gerovei: galimybės, iššūkiai ir perspektyvos“ Mažeikių rajono ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų atstovams. Metodinės dienos tikslas – aptarti ugdymo įstaigų vaiko gerovės komisijų veikloje rengiamų dokumentų paskirtį ir turinį, teikti metodinę pagalbą vaiko gerovės komisijų nariams, pasidalinti gerąja vaiko gerovės komisijų patirtimi tarp Mažeikių rajono ugdymo įstaigų. (daugiau…)

Skip to content