Automatiškai pridėti paragrafus

Savivaldybės biudžetinė įstaiga | Ventos g. 8A, 89103, Mažeikiai | Tel. 8 443 66 639 | info@scmazeikiai.lt | Įmonės kodas 300556014 | Akredituotas švietimo centras, pažymėjimas AP Nr. 052
English

Programos „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigose“ dalyvių gerųjų patirčių pristatymai

Gegužės 28 d. vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Kokybiškas ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is) ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ III modulis – „Ankstyvojo amžiaus vaikų ugdymas(is): Sėkmės istorijos, ugdant ankstyvojo amžiaus vaikus“. Programos iniciatorės ir vadovės: Mažeikių lopšelio – darželio „Saulutė“ pedagogės Olga Urasova, Aušrinė Kalakauskienė, Kristina Liutkienė.  Šioje programoje dalyvauja 27 ikimokyklinio ugdymo pedagogės, kurios su kolegėmis parengė ir pristatė 13 vaizdinių pranešimų: (daugiau…)

Programos „Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ projekto dalyvių pristatymai „Mano laimė yra…“

Gegužės 20 d. nuotoliniu būdu vyko ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II modulio gerosios patirties renginio – projekto dalyvių pristatymai „Mano laimė yra…“. Dalyviai – Mažeikių rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų projekto komandų atstovai. Projekto iniciatorės ir vadovės – Mažeikių lopšelio – darželio „Gintarėlis“ direktorė Saulė Sadauskienė bei pedagogės Algita Rūdienė, Esmeralda Butaitė.

(daugiau…)

Seminaras „Vaizdo medžiagos kūrimas“

Šiuolaikiškas mokytojas privalo žengti koja kojon su šių laikų pokyčiais internetinėje erdvėje. Jaunimo tarpe sparčiai populiarėja platformos, kuriose jaunimas dalijasi trumpais video failais, video formato žinutės tampa vis labiau populiarios ir madingos. Mažeikių rajono mokytojus 2020 m. gegužės 19 dieną pakvietėme į nuotolinį seminarą  „Vaizdo medžiagos kūrimas“. (daugiau…)

Ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos „Vaiko emocinio intelekto ugdymas ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“ II modulio gerosios patirties renginio – projekto dalyvių pristatymai „Mano laimė yra…“

Gegužės 20 d. 10.00 val. planuojamas II modulio gerosios patirties sklaidos renginys – pristatymai „Vaiko emocinio intelekto ugdymas: projektas „Mano laimė yra“ nuotoliniu būdu per Zoom programą. Dalyviai – projekto komandų pristatytojai. Vadovės: Mažeikių lopšelio – darželio  „Gintarėlis“ pedagogės Saulė Sadauskienė, Algita Rūdienė, Esmeralda Butaitė.

Švietimo centro Gerosios patirties banke „KOLEGA-KOLEGAI“ skelbiame ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandų pristatymus. Kviečiame apsilankyti: http://scmazeikiai.lt/gerosios-patirties-bankas-kolega-kolegai/vaiko-emocinio-intelekto-ugdymas-projektas-mano-laime-yra/

Vaikų turizmo renginio vadovo mokymai saugos ir sveikatos klausimais

Vaikų turizmo renginio vadovo mokymai saugos ir sveikatos klausimais 2020 m. gegužės 7 d. vyko nuotoliniu būdu. Mokytojai atnaujino turimas žinias, susipažino su vaikų turizmo renginio organizavimo tvarka, teisiniais aktais, kokią atsakomybę prisiima renginio vadovas. Seminaro lektorė – UAB „SDG“ mokymo departamento konsultantė Vida Daublienė.

Ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse“ vykdymas

Gegužės 6 d. vyko ilgalaikės programos „Emocinės socialinės aplinkos kūrimas priešmokyklinio ugdymo vaikų amžiaus grupėse“ II modulio „Emocinių žinių taikymas sėkmingam bendravimui ir bendradarbiavimui“ gerosios patirties sklaida. Renginys vyko nuotoliniu būdu Zoom platformoje. Programos vadovė Mažeikių lopšelio darželio „Buratinas“ mokytoja ekspertė Liudmila Ligeikienė. (daugiau…)

Fizinio ugdymo mokytojų nuotolinis metodinis užsiėmimas

2020 m. gegužės 6 d. vyko fizinio ugdymo mokytojų 2 – asis nuotolinis metodinis užsiėmimas, kurį inicijavo metodinio būrelio pirmininkė Birutė Pėčelienė. Užsiėmimo metu buvo aptarti aktualūs klausimai su kolegomis bei vyko balsavimas dėl ilgalaikės kvalifikacijos tobulinimo programos temos. Nutarta (vienbalsiai) rinktis temą ,,Šiuolaikinis fizinis ugdymas. Dalykinių kompetencijų ugdymas fizinio ugdymo pamokose“. Programa planuojama pradėti vykdyti rudenį.

Nuotoliniai mokymai „Filmavimo ir video redagavimo pradžiamokslis“

2020 m. gegužės 6 d. vyko nuotoliniai mini mokymai ikimokyklinio fizinio ugdymo mokytojams „Filmavimo ir video redagavimo pradžiamokslis“. Lektorius – Moksleivių namų kompiuterinio ugdymo studijos mokytojas metodininkas Rolandas Mikulskis. Mokymuose per zoom programėlę dalyvauja 12 dalyvių. Dėkojame lektoriui už malonų bendravimą ir geranorišką pagalbą.

Istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“

2020 m. gegužės 5 d. vyko nuotolinis Mažeikių rajono savivaldybės istorijos mokytojų metodinis užsiėmimas „Nuotolinio mokymo organizavimo patirtis“. Jame dalyvavo 16 istorijos mokytojų iš įvairių ugdymo įstaigų. Renginį inicijavo metodinio būrelio pirmininkė Vijola Liachovienė, kuri kalbėjo apie mokinių emocijas, apie egzaminų organizavimą ir kt. Mokytoja ekspertė Silva Paulauskienė pristatė programėlę „Edmodo“. Kiti mokytojai taip pat dalijosi savo patirtimi, dirbant nuotoliniu būdu. Norime pasidžiaugti mokytojų gebėjimu per labai trumpą laikotarpį tinkamai pasiruošti nuotoliniam mokymui ir įveikti mums visiems netikėtai duotą iššūkį.

Skip to content